ร่วมไว้อาลัยแด่กองเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทย จากกรณีเซนเซอร์หนังไทย "แสงศตวรรษ"

ตามกำหนดการเดิม วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายนนี้ จะเป็นวันแรกของการฉายภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ โดยจะเป็นการฉายแบบจำกัดโรงเพียง 2 โรงเท่านั้น หนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของ เจ้ย - อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับหนังแนวศิลปะที่ได้รับการจับตาในวงการหนังระดับโลก จากผลงานเรื่อง สุดเสน่หา และ สัตว์ประหลาด และยังเป็นศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร ปี 2549 สาขาภาพยนตร์ จากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แสงศตวรรษ เป็นหนังเรื่องล่าสุดของ เจ้ย ที่นอกจากจะได้แข่งขันในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิซ และเดินทางไปฉายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ มากกว่า 10 เทศกาลทั่วโลกแล้ว ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แสงศตวรรษ เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเอเชียโดวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส และรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม จาก Asian Film Awards ประเทศฮ่องกง

แต่แล้วกำหนดการฉายหนังก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ทีมงานคาดไว้ เมื่อแสงศตวรรษไม่ผ่านการพิจารณาของกองเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ โดยคณะกรรมการมีเงื่อนไขให้ฉายหนังเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องตัดฉากสำคัญออกไป 4 ฉาก

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ผู้กำกับ เจ้ย อภิชาติพงศ์ จึงตัดสินใจ ไม่ ตัดทอนหนังเรื่องนี้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบว่า หนังเรื่อง แสงศตวรรษ จะไม่เข้าฉายในประเทศไทย

ในขณะนี้ผู้กำกับอภิชาติพงศ์กำลังเดินทางโปรโมตภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาแสดงความเสียใจผ่านทางอีเมล์ว่า

ในฐานะนักทำหนังคนหนึ่ง ผมปฏิบัติกับหนังของผมประดุจลูกชายและลูกสาว เมื่อผมให้กำเนิดเขา พวกเขาก็มีชีวิตเป็นของตนเอง ผมไม่ใส่ใจว่าผู้คนจะรักหรือเกลียดลูกของผม ตราบใดที่ผมสร้างเขาขึ้นมาด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างสูงสุด ถ้าลูกๆ ของผมไม่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศของเขาเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ก็ปล่อยเขาเป็นอิสระเถิด เพราะมันยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นในแบบอย่างที่เขาเป็น มันไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องทำให้พวกเขาพิกลพิการจากระบบแห่งความกลัวหรือความละโมบ มิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่คนสักคนหนึ่งจะสร้างงานศิลปะต่อไป

สำหรับความคืบหน้า หลังจากคุณอภิชาติพงศ์กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว จะได้มีการจัดการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งเสวนาถึงการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย โดย วัน เวลา และสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบและขอความกรุณาช่วยเผยแพร่ข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วย และหากท่านสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ (ข้อมูลภาษาอังกฤษและไทย รวมทั้งรูปภาพ) สามารถเข้าไปดูได้ที่ในเว็บ
www.kickthemachine.com/works/Syndromes.html

และขอเชิญไปลงนามและแสดงความคิดเห็นต่อระบบเซ็นเซอร์หนังไทย โดยมี"แสงศตวรรษ" เป็นกรณีศึกษาที่ http://thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3130


หนังไทยด่าพ่อล่อแม่กันทั้งเรื่องผ่านเซ็นเซอร์ แต่พระเล่นกีตาร์ (ถึงจะไม่เหมาะสม แต่แค่เล่นกีตาร์มันผิดตรงไหน) , หมอกินเหล้า (เรื่องอื่นหมอฆ่าคนมันถูกหรือไง) โดนตัด!!!

ช่วยกันหน่อยนะพี่น้อง เขาจะได้สำนึกเสียทีว่ายังมีคนอีกมากมายในประเทศ ที่มีสติปัญญาดีพอและคิดแตกต่างจากพวกเขา

Comment

Comment:

Tweet

Our company has a lot of experience in writing industry, so if you are searching where to order excellent quality Business Essay (perfectwritings.com), just come to us.

#65 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-07-18 14:44

We have to treat dissertation thesis related to this post in a correct way, just because they would need it a buy thesis service in a future life.

#64 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-01-12 09:41

Don't have cash to buy a house? Don't worry, just because this is available to get the credit loans to solve such kind of problems. Hence get a college loan to buy all you require.

#63 By personal loans (94.242.214.7) on 2011-12-01 06:35

Do you have a brilliant life.

#62 By Writing an Essay (193.105.210.41) on 2011-11-22 18:27

Nothing is for free in this world. You should spend money in order to get high quality term papers. It is also possible to determine some cheap academic writing organization and buy Essay Papers.

#61 By Custom Term Paper Writing Service (193.105.210.41) on 2011-11-22 16:20

Thanks for the article about this good post and buy essays on this theme at very good custom writing services.

#60 By buy essays (193.105.210.41) on 2011-11-18 08:03

That's natural that not all students don't have academic papers writing experience. Nevertheless, that's not a problem just because various completing corporations propose to buy essay and that is great fair.

#59 By college research paper (193.105.210.41) on 2011-11-18 08:02

Do not want to become a bad student? Are willing to confirm your reputation? To buy essays seems to be a right way to relize your dreams.

#58 By buy an essay (193.105.210.41) on 2011-11-16 19:08

According to my analysis, millions of people in the world get the personal loans from well known banks. Hence, there's a good possibility to get a student loan in any country.

#57 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-11-13 14:14

People in the world get the personal loans from various creditors, because that's simple and comfortable.

#56 By home loans (193.41.187.251) on 2011-11-13 14:07

I think that to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a> from creditors you must present a great reason. However, once I've got a commercial loan, because I was willing to buy a car.

#55 By FOWLERERNESTINE (91.201.66.6) on 2010-10-16 21:43

comment2, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â ÷åáîêñàðàõ, ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü çàïîëÿðíûé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìîñêâà áàãðàòèîíîâñêàÿ,

#54 By Apfwbloj (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment3, ìàìáà çíàêîìñòâà îòçûâû, ñåêñ çíàêîìñòâà èæåâñê óôà, òîìñê îðëîâà åëåíà çíàêîìñòâà,

#53 By Fhdnkzed (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:04

comment4, çíàêîìñòâà ñâèíãåð ïåòåðáóðã, ñåêñ çíàêîìñòâà ã èæåâñêå, çíàêîìñòâà âåëèêîáðèòàíèÿ, çíàêîìñòâà â òóëüñêîé îáë,

#52 By Kihxljnc (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:41

comment3, ñïîíñîð èùåò þíîøó äëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé íà îäíó íî÷ü, áóðÿòèÿ ãóñèíîîçåðñê çíàêîìñòâà,

#51 By Fsbrpzlo (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment2, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì áåëîðåöê, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ñàðàòîâå, çíàêîìñòâî çàðèíñê,

#50 By Rofuyuqc (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:18

comment4, ïàðåíü õàðüêîâ çíàêîìñòâî, ñåêñçíàêîìñòâà ru, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîñíîâûé áîð,

#49 By Lbcecvlu (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:07

comment6, ïðèâàòíûå çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü, âåðòóàëüíûå çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà â äàëüíåì çàðóáåæüå,

#48 By Apoqfslv (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:44

comment3, çíàêîìñòâà ïî âîçðàñòó, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ñòàìáóëå, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû òàãàíðîã,

#47 By Kkwrghiy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment6, çíàêîìñòâà æåëåçíîãîðñê êóðñêîé îáë, çíàêîìñòâà â êûçûëîðäèíñêèé îáë, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà 24,

#46 By Yeqbilqj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment5, èíòèì ïàâëîâî íèæåãîðîäñêîé, çíàêîìñòâà â ñàìàðå çíàêîìñòâà, ñîöèàëüíûå àñïåêòû èíòèìíûõ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâà èùó äåâóøêó â åêàòåðèíáóðãå,

#45 By Lbrpajqx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:10

comment5, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â ôåîäîñèè, êðåìåí÷óã ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ñàðàòîâ,

#44 By Hbmacrsg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment6, çíàêîìñòâî ïîäçåìêå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðîñòîâå-íà-äîíó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîëà,

#43 By Vspstygs (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:47

comment4, îäíîêë çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîàííèíñêèé, çíàêîìñòâà ìàéë .ðó,

#42 By Wqbnldzl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:24

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä ñûçðàíü, èíòèìíîå çíàêîìñòâî â îðåíáóðãå, çíàêîìñòâà ãîðîä ÿñíûé îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâàèìòèì êàëóãà,

#41 By Rtxwdwzz (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:13

comment1, çíàêîìñòâî îò ìàìáû, ñåêñ çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêå, çíàêîìñòâî ñàíêòïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà â áîëãàðèè,

#40 By Aqvqkpav (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà âûêñà, èíòèìçíàêîìñòâà êèåâà, áè ñåêñóàëêè çíàêîìñòâà â àñòðàõàíè,

#39 By Hheiqxcs (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment4, çíàêîìñòâà â ã.ëèïåöê, çíàêîìñòâà ãîðîä áóãóëüìà, çíàêîìñòâà ã.åâïàòîðèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñëåïûõ ñàðàòîâ,

#38 By Mlrbexgd (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:28

comment1, çíàêîìñòâî êîòåíêà ñ äðóãèì æèòåëåì, ïîèñê çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, çíàêîìñòâî â ìóðàâëåíêî,

#37 By Vxibeewi (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:16

comment2, çíàêîìñòâà ñî çâåðñêè ñåêñóàëüíî îçàáî÷åííûìè æåíùèíàìè, çíàêîìñòâà í îâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà àíãàðñê ãååâ,

#36 By Dajbwtmu (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment5, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ íîâîñèáèðñêå, îìñê ïðîñòèòóòêè èíòèì, çíàêîìñòâî ñ ãîñïàæîé âëàäèâîñòîê, èíòèì ñåêñ îáúÿâëåíèÿ îáíèíñê,

#35 By Qenfwrhl (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:53

comment6, èíòèì óñëóãè â èðêóòñêå, çíàêîìñòâà â ó, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêé,

#34 By Ylfllwbm (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:42

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âëàäèâîñòîêå, âñòðå÷è çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç äåâóøêè ñåêñ, ìîñêâà çíàêîìñòâà ñàéòû ïëàòíûå, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì ëþáèòåëåì êóíèëèíãóñà,

#33 By Ovxdjoyx (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:31

comment5, çíàêîìñòâà êèíåøìà, çíàêîìñòâà òàòàðû ìóæ÷èíû, êàðàãàíäèíñêàÿ çíàêîìñòâà,

#32 By Vqmxfihc (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment5, çíàêîìñòâà æåëåçíîãîðñê èëèìñêèé íîâîñòü, çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè ìîñêâû, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç íîâîðîññèéñêà, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà,

#31 By Jawnoewf (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:45

comment4, çíàêîìñòâà 35 45 ëåò æåíùèíû, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíöàìè on line, çíàêîìñòâà ëþáîâü èëè ñåêñ,

#30 By Vldcwldz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:23

comment2, çíàêîìñòâà àêòàó èíòèì, çíàêîìñòâà êðèâîé ðîã äåâóøêè, óêðàèíà äîíåöê ñýêñ çíàêîìñòâî,

#29 By Hkizgizw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:00

comment5, çíàêîìñòâà óôà ýìî, çíàêîìñòâà òèïà â êîíòàêòå, çíàêîìñòâà æåíùèíà ëþáÿùàÿ ìîëîäûõ,

#28 By Pitomslg (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:37

comment3, äåâóøêà èç êóáû õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, äåâóøêè ðóññêèå çíàêîìñòâà, äåâóøêè çíàêîìñòâà àñòðàõàíü, çíàêîìñòâî â êàçàõñòàíå àëìàòû,

#27 By Oknqgywp (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:15

comment1, ñìîëåíñê çíàêîìñòâà ìàêñèì, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ðåàëüíûå â òîëüÿòòè, çíàêîìñòâî õàáàðîâñê ëåñáè äåâóøêà áè,

#26 By Endibnmi (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:53

comment5, ñàäîìàçäî çíàêîìñòâà, çíàìåíñê çíàêîìñòâî ñåêñ ñâèíã, çíàêîìñòâàèùó ïàïó, çíàêîìñòâà 18 ëåò ñàíêòïåòåðáóðã óõîæåííàÿ áëîíäèíêà,

#25 By Pyvjxhsl (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:41

comment1, ìîìåíòàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà, ñâèíã çíàêîìñòâà â âîðîíåæå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áîãîðîäèöê,

#24 By Dyuwfwjf (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:18

comment1, çíàêîìñòâà â þæíî ñàõàëèíñêå è ñàõàëèíñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà ïîæèëûõ ëþäåé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êûçûë,

#23 By Nkbffart (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:33

comment2, çíàêîìñòâà â àëóøòå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ãåêñëè 40 ëåò, ôóò ôåòèø èíòèì èñêëþ÷åí,

#22 By Yhttlian (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:11

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ òðàíññåêñóàëêîé, ëåçáè çíàêîìñòâà â ëèïåöêå, ïîçíàêîìèòüñÿ àìåðèêàíöåì, çíàêîìñòâî ñ ïîëíûìè äåâóøêàìè,

#21 By Zjjllbpb (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:26

comment2, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû ìèëëèîíåðû, çíàêîìñòâî ñ òðàíñâåñòèòîì òðàíññåêñóàëîì êðîññäðåññåðîì, ñàéòû çíàêîìñòâà äåâóøêè ñåìèïàëàòèíñê ñåìåé, çíàêîìñòâà ãîñïîæà èùåò ðàáà äëÿ áðàêà,

#20 By Tlddwkmu (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:04

comment6, ãîñïîæà çíàêîìñòâî ñåêñ, ôèñòèíã çíàêîìñòâà â ìèíñêå, òðàíñâåñòèòû â ãîðîäå ÷åëÿáèíñêå çíàêîìñòâà,

#19 By Pbapimzw (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:41

comment2, èíòèìíûå óñëóãè â êîðîëåâå, ã êîìñîìîëüñê íà àìóðå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â òðîèöêå,

#18 By Gevuxame (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:19

comment6, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà â îäåññå, èíòèì çíàêîìñòâà çìåèíîãîðñê, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êîêøåòàó,

#17 By Zzlvfswb (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:56

comment6, çíàêîìñòâà âòóëå, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, ïîçíàêîìèòüñÿ ìóæ÷èíà 33 ãîäà èìÿ âèòàëèê èñêàòü â ìîñêâå,

#16 By Ssxenvlc (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:33